www.simprof.pl 


Poradnik - Jak szybko zwrócą się pieniądze?

Jak szybko zwrócą się pieniądze zainwestowane w wymianę starych, zużytych okien na nowoczesne okna wykonane w najnowszym systemie VEKA Alphaline? Ile zaoszczędzimy na obniżeniu opłat za energię przez wiele lat eksploatacji nowych okien? Jakie inne korzyści odniesiemy z inwestycji? Co trzeba wziąć pod uwagę, aby obliczyć zysk z takiej operacji?


To są pytania, które zadaje sobie niemal każdy, patrząc na swoje stare okna z jednej strony, a na rosnące rachunki za energię z drugiej. Chcemy pomóc w rozwikłaniu tych dylematów, przedstawiając poniżej przykład kalkulacji takiej wymiany okien. Może on – po podstawieniu odpowiednich danych wyjściowych – posłużyć jako wzór do samodzielnych obliczeń.


Obliczenie oszczędności wynikających z wymiany stolarki okiennej
Sposób obliczeń zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201/2008 ) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.
Do obliczeń oszczędności przyjęto następującą symulację: W ramach termomodernizacji budynku jednorodzinnego wymieniono starą drewnianą stolarkę otworową o powierzchni całkowitej 25 m2 na nową wykonaną w systemie VEKA Alphaline wyposażoną w trójszybowe wkłady szybowe. Średni współczynnik przenikania ciepła dla nowych okien Uw= 0,8 W/m2K.


Lokalizacja budynku Warszawa.
Opis współczynników przenikania ciepła:
Wartość współczynnika przenikania ciepła określa ilość ciepła, które przenoszone jest w ciągu jednej godziny przez jeden metr kwadratowy danego elementu budowlanego przy różnicy temperatur rzędu jednego Kelvina (co odpowiada 1 °C). Im mniejsza wartość U, tym lepsze właściwości izolacji cieplnej. Uw to współczynnik przenikania ciepła całego okna, w odróżnieniu od Ug (współczynnika przenikania ciepła oszklenia  “ glazing”) lub Uf (współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej “frame”).
Dane wyjściowe do obliczeń:
Powierzchnia okien A = 25 m2
Współczynnik Udrew.= 2,6 W/m2K
Współczynnik UwAlpha = 0,8 W/m2K
Strefa klimatyczna dla Warszawy – III


Średnie najniższe temperatury zewnętrzne (tz) w miesiącach okresu grzewczego dla strefy klimatycznej III:
Styczeń – 1.2 °C
Luty – 0,9 °C
Marzec 4.4 °C
Kwiecień 6.3 °C
Maj 12.2 °C
Czerwiec – bez ogrzewania
Lipiec – bez ogrzewania
Sierpień – bez ogrzewania
Wrzesień 12.8 °C
Pażdziernik 8.2 °C
Listopad 2.9 °C
Grudzień 0.8 °C


Miarą oszczędności energii jest różnica we współczynnikach przenikania ciepła stolarki starej i nowej:
Uw = Udrew - UwAlpha = 2,6 – 0,8 = 1,8 W/m2K
Zaoszczędzona energia:
Q = Uw x A x (tw-tz) x tm/1000 [kWh]
gdzie: tm -ilośc godzin w danym miesiącu okresu grzewczego
tw = 20 °C
Qst = 1,8 x 25 x 21,2 x 744/1000 = 709.8 [kWh]

 

Qluty

= 632,0

Qmarz

= 522,2

Qkw

= 508,6

Qmaj

= 261,1

Qwrz

= 233,2

Qpaź

= 395,0

Qlist

= 554,0

Qgr

= 374,9

Qrok

= 4190 [kWh]

 

 

Przy ogrzewaniu elektrycznym i przyjętej cenie energii elektrycznej około 0,50 zł/kWh, oszczędność na wymianie stolarki wynosi
ok. 2095 zł/rok
2095 zł : 25 m2/rok daje 83,80 zł/1m2 okna/rok
Przeciętne okno ma powierzchnię ok. 2,1 m2 co daje ok. 176 zł/rok oszczędności na jednym oknie przy wymianie stolarki staregotypu na okna VEKA Alphaline.
Przy opalaniu olejem oszczędność można wyrazić w następującej formie:1 okno = 32 kg oleju opałowego x 3 zł/kg = 96 zł oszczędności na oknie.
Obliczenie jest poglądowe. Uproszczono je o założenia związane z wyborem budynku, przyjętą powierzchnia okien itp.Nie uwzględniono innych czynników jak np. zyski cieplne dla szyb, które mogą poprawiać bilans energetyczny budynku i funkcjonują na korzyść użytkownika okien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

05-080 Klaudyn (Warszawa) | ul. Estrady 3  | tel. (22) 826-93-45,  (22) 828-68-62,  (22) 721-05-55  |  fax. (22) 828-69-73  |  e-mail: simprof@simprof.pl

okna pcv Warszawa - stolarka przeciwpożarowa - stolarka aluminiowa Warszawa - okna Łomianki

 Powered by: www.CDX.pl