Kiedy stosujemy drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi przeciwpożarowe to jeden z wielu sposobów zabezpieczania obiektów przed pożarami. Mają one za zadanie ochronę poszczególnych pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia. Drzwi przeciwpożarowe możemy zamontować praktycznie we wszystkich rodzajach budynków, aczkolwiek w niektórych przypadkach jest to konieczne – wymagane przez prawo. Według prawa drzwi przeciwpożarowe muszą znajdować się w takich miejscach jak przejście do garażu oraz do kotłowni. Drzwi przeciwpożarowe często montuje się także na klatkach schodowych czy jako drzwi wejściowe. Ponadto montaż drzwi przeciwpożarowych zaleca się również w pomieszczeniach, w których przechowywane są łatwopalne substancje lub cenne przedmioty. Cena drzwi przeciwpożarowych jest dość wysoka i waha się między 800 a 4000 złotych, dlatego też niezbyt często montuje się je w pomieszczeniach, w których nie jest to wymagane.

Zamów Wycenę